AM Zorgmanagement
Diensten : Coaching
Bij het coachen van mensen in de zorg beperkt AM Zorgmanagement zich niet tot het management. Deze vorm van begeleiding wordt aangeboden voor alle functies in de zorgsector. Het uitgangspunt is dat het vooraf benoemde doel van de coaching stapsgewijs wordt bereikt. Coaching maakt mensen bewust van hun capaciteiten en (on)mogelijkheden, zowel persoonlijk als in werkverband.

E-coaching, meegaan met je tijd.
AM Zorgmanagement neemt graag haar verantwoordelijkheid aan duurzaam ondernemen. Dat is de reden dat wij e-coaching hebben ontwikkeld. E-coaching levert voor de organisatie een belangrijke besparing op in kosten door het beperken van reistijd en afwezigheid in het bedrijf en/of afdeling .
E-coaching begint altijd met een persoonlijk intakegesprek en eventueel een vervolggesprek. Daarna bestaat het coachingtraject uit contacten via e-mail, telefoon of Skype. Het voordeel voor de deelnemer is dat men zelf kan kiezen wanneer een coachingsvraag wordt neergelegd of dat de voorkeur uitgaat naar een persoonlijk gesprek. Contactmomenten zijn niet aan plaats, tijd of frequentie gebonden. Huiswerkopdrachten worden eveneens via de verschillende media aangeboden en ingeleverd.
Indien de deelnemer dat wenst, kunnen binnen de veiligheid van de eigen omgeving (sollicitatie) gesprekken worden geoefend via de webcam. Professionele feedback is daarmee gewaarborgd, met als belangrijk voordeel: toegenomen zelfvertrouwen tijdens het (sollicitatie) gesprek.

Coaching van beginnend leidinggevenden.
Beginnende managers moeten zichzelf direct goed positioneren. Dat is het doel van het coachingstraject voor beginnend leidinggevenden dat AM Zorgmanagement frequent aanbiedt. Het gezegde: ‘een goed begin is het halve werk’ geldt zeker voor deze nieuwe leidinggevenden. De coaching leert de beginnend leidinggevenden op een natuurlijke manier het voortouw te nemen en vanuit eigen kracht hun medewerkers te motiveren.

Groepscoaching efficiënt werkoverleg.
Efficiënt werkoverleg kan ook in de zorgsector veel tijd (en dus geld) besparen en ergernis onder de deelnemers voorkomen. AM Zorgmanagement biedt trajecten aan om de leidinggevende te leren doelgericht te vergaderen. Het resultaat: een prettig werkklimaat en meer tijd voor de kerntaken. Dit traject is een investering die zichzelf meer dan terugverdient.

Timemanagement.
Efficiënt met je tijd om leren gaan. Overzicht houden over je agenda. Dat soort vragen komt aan de orde bij de training Timemanagement. In de kern gaat het om het leren prioriteiten te stellen. Welke zaken vragen direct om actie? Wat kan morgen c.q. volgende week of volgende maand? De manager leert in dit traject onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken. Zodat niet ‘de waan van de dag’ het werkritme en de dagindeling bepaalt maar de zaken waar het echt om draait voorrang krijgen. Naast praktische tips om deze attitude vast te houden komt ook de balans tussen ‘werk en privé’ uitvoerig aan de orde.  

Stop met uitleggen!
Je vrienden vragen er niet om en je vijanden geloven je tóch niet

 

Deze website is ontwikkeld door Avant Internet BV