AM Zorgmanagement
Welkom bij AM Zorgmanagement 
AM Zorgmanagement levert een bijdrage aan goede zorg. 

Wat willen wij:
In onze complexe wereld wil AM Zorgmanagement een bijdrage leveren aan mensen en organisaties door de juiste mensen binnen de juiste zorgorganisaties te brengen, te houden en te laten ontplooien tot optimalisatie van henzelf en de zorg.

Wat kunt u van ons verwachten:
  • Onze maximale inzet
  • Zo optimaal mogelijk
  • Pragmatisch
  • Helder en no-nonsense
  • Veelzijdig
  • Respectvol
  • Uw doelstellingen zijn leidend
  • Uw autonomie
  • Uw kostenbesparing

Wat is onze aanpak:
Gewenste effecten
Bij AM Zorgmanagement bepaalt de klant de gewenste effecten. De gewenste effecten zijn interpretatieloos vastgelegd; zij zijn het vertrekpunt voor alle activiteiten.

Netwerk organisatie
AM Zorgmanagement is een netwerkorganisatie, waarin adviseurs met de voor u specifieke branchekennis beschikbaar zijn. Wij zijn een organisatie die kennis en vaardigheden verzamelt, ontwikkelt en ten dienste stelt van haar klanten. AM Zorgmanagement bestaat sinds 2006.

Ontwikkeling en groei
AM Zorgmanagement neemt niets van u over, maar helpt u bij de wijze waarop u de eigen doelstellingen realiseert.

Deze website is ontwikkeld door Avant Internet BV